มากุโระ กรุ๊ป พร้อมเข้าตลาดหุ้น ขยายสาขาร้านซูชิ –อาหารญี่ปุ่น

บมจ.มากุโระ กรุ๊ป (MAGURO) ร้านซูชิและอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง ยื่นแบบไฟลิ่ง เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 34,060,200 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 27.03 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้…