‘ธปท.’แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 5 ตำแหน่ง เริ่มมีผล 1 ต.ค.66

นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ดังนี้คำพูด…