เปลี่ยน “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” เป็นโคมไฟ-นาฬิกา แนวทางจัดการขยะสุดบรรเจิด

ในแต่ละวัน เราสร้างขยะขึ้นมาเป็นจำนวนมหาศาล ทั้งขยะจากของกินที่เหลือทิ้ง ขยะพลาสติก ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ก็จะก่อมลพิษ และสร้างผลเสียต่อทั้งตัวเราและโลก โดยเฉพาะ “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” (E-wa…